Версія для друку

Керівництво з компетентної практики консультування та психотерапії

Забезпечення високих стандартів роботи та обслуговування

Всі клієнти заслуговують високих стандартів роботи та обслуговування у своїх консультантів і психотерапевтів. Підтримання високих стандартів роботи та обслуговування вимагає професійної компетентності, хороших відносин з клієнтами та колегами, прихильності й уваги до професійної етики.

Висока якість обслуговування

1. Висока якість обслуговування вимагає компетентного надання послуг, які задовольняють потреби клієнтів, і які надаються фахівцями, які отримують відповідну підтримку і які є підзвітними.

2. Фахівці повинні чітко знати межі свого навчання і досвіду і працювати в цих межах, використовуючи доступну професійну підтримку. Якщо робота вимагає отримання клієнтами додаткових послуг паралельно консультування або психотерапії, доступність таких послуг повинна прийматися в розрахунок, оскільки їх відсутність може означати серйозні обмеження.

3. Компетентна практика включає прояснення і узгодження прав і обов'язків, як фахівця, так і клієнта у відповідний момент їх робочих взаємин.

4. Подвійні відносини виникають, коли фахівець має відношення двох або більше типів одночасно з клієнтом, наприклад, клієнт і той, що навчається, друг і клієнт, колега і супервізуємий. Подвійні відносини з клієнтом рідко нейтральні і можуть мати потужний корисний або шкідливий вплив, який не завжди легко передбачити. З цих причин фахівці повинні розглядати наслідки вступу в подвійні відносини з клієнтами, уникати вступу у відносини, які можливо будуть шкідливими для клієнтів, і бути готовими подавати звіт клієнтам і колегам про будь-які подвійні відносини, які виникають.

5. Фахівцям рекомендується зберігати адекватні запису своєї роботи з клієнтами до появи резонних причин не робити цього. Усі записи мають бути акуратними, поважними до клієнтів і колег і захищеними від несанкціонованого розкриття. Фахівці також повинні брати до уваги права клієнтів на законодавчий захист інформації та інші вимоги законодавства.

6. Клієнти гідні компетентного обслуговування, яке періодично аналізується спеціалістом. Такий аналіз може проводитися, коли це прийнятно, в консультації з клієнтами, супервізорами, менеджерами або іншими фахівцями з відповідним досвідом.

Підтримання компетентності роботи

7. Всі консультанти, психотерапевти, тренери та супервізори повинні проходити регулярне триваюче офіційне супервізірування і мати консультативну підтримку своєї роботи відповідно формальним вимогам. Менеджерам, дослідникам і розробникам методів консультування настійно рекомендується проводити аналіз своїх потреб у професійній та особистісній підтримці та отримувати відповідні послуги самим.

8. Регулярний моніторинг і аналіз власної роботи суттєвий для підтримки компетентності роботи. Важливо бути відкритим і усвідомлюючим у розгляді зворотнього зв'язку від колег, оцінці і самооцінці. Конструктивна реакція на зворотний зв'язок допомагає поліпшити роботу.

9. Фахівці повинні стежити за останніми досягненнями в теорії і реагувати на обставини, що змінюються. Вони повинні ретельно аналізувати власні потреби в триваючому професійному зростанні і брати участь у відповідних освітніх заходах.

10. Фахівці повинні знати і розуміти всі вимоги законодавства щодо їх роботи, розглядати їх свідомо і відповідати перед законом за свою роботу.

Підтримка довіри

11. Практика консультування та психотерапії залежить від завоювання і підтримки довіри клієнтів. Підтримка довіри вимагає:

- уваги до якості слухання і поваги до клієнтів;
- культурально прийнятних способів передачі інформації, які є ввічливими і зрозумілими;
- поваги до особистих кордонів і гідності особистості;
- ретельної уваги до претензій клієнтів та конфіденційності.

12. Клієнти повинні бути адекватно поінформовані про природу пропонованих послуг. Фахівці повинні отримувати адекватно інформуєму згоду від своїх клієнтів і поважати право клієнтів піти у будь-який момент.

13. Фахівці повинні переконатися, що їхні послуги, як правило, надаються на основі явної згоди клієнтів. Покладання на неявну згоду загрожує неправильним розумінням, і цього краще уникати, якщо немає вагомих причин до таких дій. Знехтувати відомими спеціалісту бажаннями клієнта і його згодою - це серйозне рішення, яке вимагає ретельного обгрунтування. Фахівці повинні бути готові відзвітувати перед клієнтами та колегами, якщо вони знехтували відомими їм бажань клієнта.

14. Ситуації, в яких клієнти виявляються під ризиком нанесення серйозної шкоди собі та іншим людям, особливо важкі для фахівців. Це ситуації, в яких фахівець повинен бути уважний до можливості конфлікту зобов'язань, що відносяться до клієнта, інших людей, які можуть серйозно постраждати, і суспільства в цілому. Для вирішення конфлікту зобов'язань може знадобитися розгляд контексту, в якому надавалися послуги. У всіх випадках метою є забезпечення клієнта високою якістю обслуговування, яке настільки поважає здатність клієнта до самовизначення і його довіру, наскільки це дозволяють обставини.

15. Робота з дітьми та юнацтвом вимагає ретельного розгляду питань, що стосуються їх здатності давати згоду на отримання будь-яких послуг, незалежно від того, хто володіє батьківською відповідальністю, і поводження з конфіденційною інформацією, повідомленою клієнтами.

16. Повага конфіденційності клієнтів - фундаментальна вимога підтримки довіри. Професійне поводження з конфіденційною інформацією включає захист ідентифікації особи та суттєвої інформації від несанкціонованого розкриття. Розкриття може бути санкціоновано згодою клієнта або законом. Будь-яке розкриття має проводитися так, щоб найкращим чином захистити довіру клієнта. Фахівці повинні бути готові відзвітувати перед своїми клієнтами і перед своєю професією за своє звернення з конфіденційною інформацією в цілому і, особливо, за будь-яке її розкриття без згоди клієнта.

17. Фахівці, як правило, повинні відповідати на питання клієнтів про методи роботи і виконану діагностиці. Це професійне вимога не застосовується, якщо буде вирішено, що повідомлення цієї інформації може бути шкідливо для клієнта або не буде відповідати методу консультування або психотерапії, попередньо погодженим з клієнтом. Клієнти можуть мати законодавче право на цю інформацію, що потрібно взяти до уваги.

18. Фахівці не повинні зловживати довірою клієнта для отримання сексуальних, емоційних, фінансових та інших особистих переваг. Сексуальні стосунки з клієнтами заборонені. «Сексуальні стосунки» включають статевий акт і будь-який інший тип сексуальної активності і сексуалізовану поведінку.

19. Фахівці не повинні дозволяти, щоб на їх професійні відносини з клієнтами впливала упередженість в їх особистісних поглядах на стиль життя, стать, вік, інвалідність, расу, сексуальну орієнтацію, вірування ч культуру.

20. Фахівці повинні чітко розуміти всі існуючі зобов'язання перед клієнтами та колегами і поважати ці зобов'язання.

Викладаняя та навчання

21. Заохочується, щоб всі фахівці ділилися своїми професійними знаннями та досвідом на користь своїм клієнтам та суспільству.

22. Фахівці, які забезпечують утворення і навчання, повинні придбати знання, навички і погляди, необхідні для компетентного викладання і допомоги у навчанні.

23. Фахівці повинні бути справедливі, точні і чесні при оцінці учнів.

24. Необхідно отримати попередню згоду клієнтів, якщо вони будуть спостерігатися, записуватися на магнітофон або якщо їх особистісно ідентивіковане розкриття буде використовуватися у навчальних цілях.

Супервізування та менеджмент

25. Фахівці відповідальні за прояснення того, на кому лежить відповідальність за роботу з клієнтом.

26. Існує загальне зобов'язання, щоб всі консультанти, психотерапевти, супервізори і тренери проходили супервізування та отримували консультаційну підтримку незалежно від службових відносин.

27. Супервізори і менеджери відповідальні за те, щоб підтримувати і заохочувати компетентну роботу фахівців, захищати клієнтів від поганої роботи, і за те, щоб набути знання, навички і погляди, необхідні для виконання ними цієї ролі.

Дослідження

28. Асоціація зобов'язується підтримувати дослідження, які сприяють інформованості та розвитку практики. Усім фахівцям рекомендується підтримувати дослідження, зроблені на благо професії і активно брати участь у дослідницьких роботах.

29. Усі дослідження повинні робитися з ретельним увагою до якості та цілісності, як самих досліджень, так і застосування їх результатів.

30. Права всіх учасників досліджень повинні бути ретельно розглянуті і захищені. Як мінімум це включає право на вільну та інформовану згоду і право вийти з досліджень в будь-який момент.

31. Методи досліджень повинні відповідати стандартам компетентної практики консультування та психотерапії і не повинні надавати зворотнього впливу на клієнтів.

Придатність до практики

32. Фахівці відповідальні за те, щоб голосувати та підтримувати свою придатність до практики на рівні, який дозволяє їм надавати ефективні послуги. Якщо їх ефективність порушена за будь-яких причин, включаючи здоров'я та особисті обставини, вони повинні запитати ради супервізора або досвідченого колеги і, якщо це необхідно, призупинити практику до тих пір, поки їх придатність до практики не відновиться. Прийнятні призначення повинні бути зроблені для клієнтів, на яких це буде мати зворотний вплив.

Якщо справи зі своїми клієнтами йдуть погано:

33. Фахівці повинні реагувати без зволікання і адекватним чином на будь-які претензії з боку своїх клієнтів.

34. Вони повинні зробити зусилля відшкодувати будь-яку шкоду, яку вони могли завдати своїм клієнтам, і запобігти нанесенню шкоди надалі. Принесення вибачень може бути прийнятною реакцією.

35. Вони мають обговорити обставини, в яких вони могли завдати шкоди клієнту, зі своїм супервізором, менеджером або іншим досвідченим фахівцем, щоб переконатися, що були зроблені адекватні кроки для пом'якшення будь-якої шкоди і запобігання повторення цього.

36. Їм настійно рекомендується, щоб їхня робота була відповідним чином застрахована на випадок професійної відповідальності та відшкодування збитків.

37. Якщо фахівець вважає, що він діяв відповідно до стандартів компетентної практики, а клієнт не задоволений, то в цьому випадку можна запропонувати клієнтові пошукати інший варіант, якщо це прийнятно та ефективно.

38. Клієнти повинні бути поінформовані про існування процедури професійних стягнень в цiй Асоціації і про інші відповідні процедури розгляду скарг та стягнень. За проханням клієнтів, фахівці повинні інформувати їх про те, як отримати подальшу інформацію про ці процедури.

Відповідальність перед усіма клієнтами

39. На фахівцях лежить відповідальність захищати клієнтів, коли у них є вагомі підстави вважати, що інші фахівці піддають їх ризику нанесення шкоди.

40. Вони повинні в першу чергу висловити свої побоювання відповідному фахівцевi, якщо тільки це не є неприйнятним. Якщо проблема не може бути вирішена, вони повинні проаналізувати підстави для своїх побоювань і доступні їм докази, і, коли це прийнятно, поділитися своїми побоюваннями з менеджером фахівця, агентством або професійним органом.

41. Якщо їм неясно, що робити, їм потрібно обговорити свої побоювання з досвідченим колегою, супервізором або направити їх в цю Асоціацію.

42. Усі члени даної Асоціації поділяють відповідальність за те, щоб приймати участь у процедурі накладення професійного стягнення, чи є вони тією людиною, на кого скаржаться, або тим, хто володіє відповідною інформацією.

Робота з колегами

Подальше збільшення доступностi консультування та психотерапії означає, що у більшості фахівців є колеги, які працюють по сусідству або у співпраці з ними в спеціалізованих або междісцілінарних колективах. Заява, що консультування і психотерапія дають можливість клієнтам покращити своє розуміння і досвід особистих взаємин, може бути підтверджена або підірвана якістю взаємодії між фахівцями. Це особливо вірно для фахівців, що працюють в колективах. Робота у колективах

43. Професійні відносини повинні бути в дусі взаємної поваги. Фахівці повинні прагнути до того, щоб досягти хороших робочих взаємин і побудувати систему взаємодії, що поліпшить обслуговування клієнтів у будь-який час.

44. Фахівці повинні справедливо ставитися до всіх колег і заохочувати рівність можливостей.

45. Вони не повинні дозволяти, щоб на їхні професійні стосунки з колегами впливала упередженість в їх особистих поглядах на стиль життя, стать, вік, інвалідність, расу, сексуальну орієнтацію, вірування чи культуру колег. Неприйнятною і неетичною вважається дискримінація колег по кожнiй з цих ознак.

46. Фахівці не повинні підривати відносини колег з клієнтами, сворюючи про них несправедливі або бездоказові коментарі.

47. Всі взаємодії між колегами щодо клієнтів мають бути на професійній основі, і, таким чином, маюь бути цілеспрямованими, поважними і відповідаи правилам поводження з конфіденційною інформацією, які були оголошені клієнтам.

Розуміння контексту роботи

48. Спеціаліст відповідальний за те, щоб ознайомитися і взяти до уваги різні протоколи, угоди та звичаї, які можуть мати відношення до різних контекстiв роботи та культуральних умов.

Направлення до інших спеціалістів та прийом за напрямами

49. Всі процедури направлення до колег та в інші служби повинні бути обговорені з клієнтом. Має бути отримана його згода як на те, щоб направити його до іншого фахівця, так і на розкриття інформації, що супроводжує перенаправлення. Потрібно зробити розумні заходи, щоб переконатися, що:

- той, до кого направляють, здатний надати необхідні послуги;
- будь-яка конфіденційна інформація, розкрита в процесі перенаправлення, буде адекватно захищена;
- напрямок може бути корисним для клієнта.

50. Перш ніж прийняти направленого до нього клієнта, фахівець повинен ретельно розглянути:

- прийнятність напрямку;
- iмовірність того, що напрямок буде корисним для клієнта;
- адекватність згоди клієнта на напрямок.

Якщо від направляючого фахівця професійно потрібно зберігати повну відповідальність за роботу з клієнтом, то професійно прийнятно представляти фахiвцевi, щонаправив, короткі звіти про хід роботи. Такі звіти повинні готуватися в обговоренні з клієнтом і, звичайно, не суперечити явно вираженим побажанням клієнта.

Чесність у професійній практиці

Забезпечення чесності практики важливо як для тих, на кого це безпосередньо впливає, так і для престижу професії в цілому.

Надання клієнтам адекватної інформації

51. Фахівці відповідальні за прояснення умов, на яких вони пропонують послуги, до того, як клієнт візьме на себе будь-які фінансові зобов'язання або понесе інші, розумно передбачуванi, витрати та збитки.

52. Вся інформація про послуги повинна бути чесною, точною, такою,що уникає невиправданих обіцянок і має служити підтримці високого престижу професії.

53. З особливою обережністю слід ставитися до відповідності заявлених кваліфікацій, акредитацій та професійного статусу.

Фінансові угоди

54. Фахівці повинні бути чесні, відкриті і підзвітні по всіх фінансових питань щодо своїх клієнтів та інших професійних відносин.

Конфлікти інтересів

55. Конфліктів інтересів краще уникати, прагнучи, у першу чергу, щоб вони були розумно передбаченi, та запобігати їх. У рішенні, як реагувати на конфлікт інтересів, найвищий пріоритет має захист інтересів клієнта та підтримка довіри до фахівця.

Турбота фахівця про себе

Увага до благополуччя фахівця суттєва в забезпеченні компетентної практики.

56. Фахівці відповідальні перед собою за те, щоб забезпечитиакийперебiг, коли їхня робота не завдає шкоди їх здоров'ю та благополуччю, щоб переконатися, що їх спосіб організації роботи максимально безпечний, і що вони знайдуть відповідну професійну підтримку і обслуговування, як тільки така потреба виникне.

57. Фахівці гідні того, щоб з ними поводилися з належною повагою, відповідним цьому керівництву.