Едуард Балашов

Едуард Балашов

Кандидат психологічних наук, доцент

Національний університет "Острозька академія"

Курси: "Психологія праці", "Психологія управління", "Управління науковими проектами", "Психологія волонтерства"

Наукові зацікавлення: самореалізація студентів; психологія волонтерства; міжнародний волонтерських рух; психологічне, емоційне і соціальне благополуччя студентів

Автор понад 30 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі у таких, що індексуються у наукометричній базі SCOPUS. Учасник понад 25 наукових конференцій в Україні, Польщі, Німеччині, Великобританій, Італії, Естонії, США, Канаді, ПАР