В АПУ пройшли вибори президента

Оцініть матеріал!
(2 голосів)

4 липня 2015 року на чергових зборах відбулися вибори президента Асоціації психологів України. Наразі нашу Асоціацію очолив Олександр Вакуленко, кандидат психологічних наук, заступник декана з виховної роботи факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.

«Шановні колеги! Дякую за виявлену мені довіру і високу честь очолити Асоціацію психологів України.
Сподіваюся на плідну колегіальну співпрацю: насамперед, на зустрічні пропозиції щодо представленого проекту програми, а також на конструктивні  зауваження та доповнення. Заздалегідь вдячний за креативні ідеї!
З повагою,
Олександр Вакуленко»

З 2011 року Олександр працює на посаді асистента кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де викладає наступні курси: «Психологічна допомога в надзвичайних ситуаціях», «Психологія релігії», «Загальна психологія», «Етнопсихологія»; також читає курс «Інженерна психологія» в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року є заступником декана з виховної роботи. Захистив дисертацію  по темі: «Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді.

Його науковими пріоритетами є: методика дослідження системи національних ідентитетів, проблема соціальних репрезентацій і символічних дій у суспільстві та політичного вибору, питання переорієнтації етнонаціональних гуманістичних установок, динаміка і трансформація етнічних авто- та гетеростереотипів, стратегії захисту базових національних ідентитетів української молоді.

Бачення подальших перспектив розвитку Асоціації психологів України нового президента наступні:

 • Створення в межах Асоціації робочої групи з питань сертифікації психологів та психотерапевтів.
 • Лобіювання на державному рівні включення психотерапії до програм медичного страхування.
 • Поширення інформації про мету, структуру Асоціації серед студентів-психологів та людей, що потребують психологічної допомоги.
 • Створення платформ для надання студентам-психологам можливостей набути практичний досвід, оволодіти необхідними навичками, що розширить поле їхньої професійної компетенції; проведення майстер-класів.
 • Організація конференцій та симпозіумів задля обміну науковою інформацією та практичним досвідом із зарубіжними колегами.
 • Створення інформаційного центру та, можливо, видання бюлетеню, який містив би стислі відомості про новітні досягнення психологічної науки із посиланням на джерела.
 • Проведення круглих столів та читацьких семінарів з метою обговорення найбільш значущих сучасних праць; огляди фахової зарубіжної періодики.
 • Координація роботи та розширення мережі консультативних центрів психологічної допомоги різним верствам населення.
 • Налагодження тісних зв’язків з регіональними психологічними осередками; створення постійно діючих центрів фахового спілкування; територіальне та організаційне забезпечення виїзних сесій; проведення вебінарів.
 • Висвітлення у фаховій періодиці різних аспектів діяльності Асоціації; організація он-лайн дискусійного клубу для обговорення нових підходів, теорій, концепцій і практик.
 • Проведення заходів для покращення роботи шкільних психологів: допомога в оволодінні необхідними навичками психодіагностики та психотерапії; забезпечення методичними матеріалами, зокрема тренінгами етнокультурної компетенції.
 • Допомога в оволодінні методами статистичної обробки даних та створені комплексних дослідницьких програм.
 • Експертне оцінювання навчальних програм та внесення пропозицій щодо їх змін у відповідності із запитами часу.

Ми раді вітати Олександра з новою посадою. Бажаємо творчого натхнення, нових досягнень, нових цікавих та корисних проектів. Сподіваємося, що під його чуйним керівництвом Асоціація психологів України вийде на новий рівень функціонування, та наші проекти будуть охоплювати більш широкі верстви населення і допоможуть якісно покращити життя нашого суспільства в цілому. Наша громада готова до плідної та творчої співпраці. Разом – сила!

Прокоментувати: